Calamiteiten

Een calamiteit is de algemeen gebruikte aanduiding voor een niet-verwachte gebeurtenis die ernstige schade kan veroorzaken. Daarom is ervaring en kennis van groot belang om zo de schade te beperken tot een minimum.

 

Safe Traffic Streaming heeft deze kennis en ervaring en staat daarom 24 uur per dag klaar om hier op in te spelen.

 

Voor meer informatie neemt u contact op met 038-7507630 of mailt u naar info@safetrafficstreaming.nl om een afspraak te maken.